آخرین اخبار شرکت حاصل خیزان شمال

   

در آینده ای نزدیک کودهای مرغی پلت شده شرکت حاصل خیزان شمال را در بسته بندی های جدید خریداری نمائید

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

خط تولید محصول جدید شرکت حاصل خیزان شمال، گوگرد پودری 99 درصد به بهرهبرداری رسید

 

 

 

 

آخرین محصولات

کود مایع بلک موک

کود مایع بلک موک

 اسید هیومیک مایع 12 درصد

شماره ثبت ماده کودی 07131


اطلاعات بیشتر

کود مایع لیکو نوفی

کود مایع لیکو نوفی

کود مایع مرغی غنی شده


اطلاعات بیشتر