تصاویر خط تولید

خط تولید

خط تولید

انبار محصول

انبار محصول

خشک کن

خشک کن

خط تولید

خط تولید

انبار محصولات

انبار محصولات

برج تولید و انبار محصولات

برج تولید و انبار محصولات

خشک کن، انبار و میکسر مکمل

خشک کن، انبار و میکسر مکمل

انبار مواد اولیه

انبار مواد اولیه

خط کیسه پرکن

خط کیسه پرکن

بچینگ، میکسر و آسیاب

بچینگ، میکسر و آسیاب

صفحه 1 از 1